fjeldvigs vandvaerk

Takstblad

Pr. 1. januar 2018

Kategori (excl. moms)  
Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egen stikledning      Fordelingstal 1                                                  19.800kr.
Boligenheder i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har fælles stikledning(lejligheder i kædehuse, dobbelthuse og blokbebyggelse) Fordelingstal pr. husstand/lejlighed   0,9 17.820kr.
   
Industri, erhverv, institutioner o.l. efter bestyrelsens nærmere bedømmelsen.  

Tilslutningafgifter skal være betalt, inden tilslutning foretages.

Tilslutningsafgiften reguleres pr. 1. januar i henhold til Dansk Vandtekninsk Forenings seneste offentliggjorte indekstal.

Løbende vandafgifter (ekskl. moms)  
Afregning efter måler (opkræves halvårlig bagud) 5,86 kr./m3
Vandafgift til staten, heraf drikkevandsbidrag 0,39kr. 6,37 kr./m3
Fast årlig afgift  
1,5-2,5 m3/t måler (husmåler) 670 kr.
5,0 m3/t måler 1.340 kr.
10,0 m3/t måler 2.680 kr.
20,0 m3/t måler 6.780 kr.
30,0 m3/t måler 10.550 kr.
Luknings/genåbningsgebyrer (v/afbrydelse på grund af restancer) 500 kr.

Ved for sen indbetaling af forfaldne afgifter tillægges et ekstra gebyr. 

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Gebyrer ved betaling efter forfaldsdato  
For sent indsendelse af aflæsningskort ( momsfrit) 100 kr.
Rykkergebyr (ekskl. moms pr. rykker) 100 kr.
Flyttegebyr 100 kr.