I begyndelsen af 1920’erne overtog handelsgartner Ejnar Ove Fjeldvig gartneriet “Eskholt”, beliggende på Gl. Landevej 13 (nu Mølholm Landevej).
Omkring 1926 opførtes et vandtårn, på det højeste punkt, menlig hvad i dag kan beskrives som værende skellet mellem Mølholm Skole og villaerne på Nøddevænget. I forbindelse med vandværkets udvidelse i 1960 og med indførelse af nyere teknologi, blev vandtårnet overflødiggjort og blev senere revet ned. 
Efterhånden som området blev bebygget og mere af gartneriets jorder blev udstykket, tilsluttedes bebyggelserne gartneriets vandboringer.

På et tidspunkt overtog E.O. Fjeldvig Mølholm Vandværk, som forsynede villaerne i “Det gamle Mølholm”. E.O. Fjeldvig døde i 1957 og “Eskholt” samt vandværket overgik til dennes børn, Ragna Fjeldvig, Vagn Fjeldvig, Nancy Fjeldvig og Svend Aage Fjeldvig.

I 2020/21 påbegyndes en gennemgribende renovering af vandværket, som fortsat skal sikre rent vand til værkets ca. 1400 forbrugere i fremtiden. Der udpumpes ca 170.000m3 vand om året fra fire boringer tæt på værket.

Vi sikrer selv vandets kvalitet hver 14. dag, og yderligere ekstern kontrol foretages hver anden måned.

Værd at vide:

 • Vandets hårdhed er 12dh
 • Oplever du brunt vand skyldes dette ofte stort forbrug på ledningsnettet, strømsvigt eller brud på ledningsnettet. Det er som oftest ufarligt okker, jern og mangan. Dette kan tit afhjælpes ved forbrug, lad derfor vandhanen løbe indtil vandet bliver klart igen.
 • Vandværket står udelukkende for koldtvandsforsyning
 • Husk at tjekke installationerne med jævne mellemrum!
  • En dryppende vandhane kan bruge op til 30 m3 om året, ca. pris 1500 kr.
  • Et løbende toilet kan bruge op til 200 m3 om året, ca. pris 10.000 kr.
  • En udendørs hane/slange kan bruge op til 1000 l i timen, ca. pris 50 kr pr time
  • En lille utæthed i jordledning kan bruge op til 414 m3 om året, ca. pris 20.400 kr.
  • Ovenstående er ved en m3-pris på 49,258 inkl. vandafledningsafgift