Takstblad

Pr. 1. januar 2018

Kategori excl. moms
Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egen stikledning Fordelingstal 119.800kr.
Boligenheder i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har fælles stikledning lejligheder i kædehuse, dobbelthuse og blokbebyggelse Fordelingstal pr. husstand/lejlighed 0,917.820kr.
Industri, erhverv, institutioner o.l. efter bestyrelsens nærmere bedømmelsen.

Tilslutningafgifter skal være betalt, inden tilslutning foretages.

Tilslutningsafgiften reguleres pr. 1. januar i henhold til Dansk Vandtekninsk Forenings seneste offentliggjorte indekstal.

Løbende vandafgifter ekskl. moms
Afregning efter måler opkræves halvårlig bagud5,86 kr./m3
Vandafgift til staten, heraf drikkevandsbidrag 0,39kr.6,37 kr./m3
Fast årlig afgift
1,5-2,5 m3/t måler / husmåler670 kr.
5,0 m3/t måler1.340 kr.
10,0 m3/t måler2.680 kr.
20,0 m3/t måler6.780 kr.
30,0 m3/t måler10.550 kr.
Luknings/genåbningsgebyrer v/afbrydelse på grund af restancer500 kr.

Ved for sen indbetaling af forfaldne afgifter tillægges et ekstra gebyr. 

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Gebyrer ved betaling efter forfaldsdato
For sent indsendelse af aflæsningskort momsfrit100 kr.
Rykkergebyr ekskl. moms pr. rykker100 kr.
Flyttegebyr100 kr.